O nás

Lisovací nástroje 

Formy na vstřikování plastů

Formy na tlakové lití Zn a Al.dílů

Přípravky a speciální nářadí

 CNC LHOTKA 

Výroba  strojních součástí - Komplexní strojírenské obrábění

Trochu  historie


Historie počátků průmyslové výroby v sídle naší společnosti se datuje do konce 19. století, kdy synové známého českého spisovatele, novináře a básníka  Josefa Václava Friče bratři Josef Jan Frič a Jan Ludvík Frič založili roku 1883 na Královských Vinohradech v pronajaté usedlosti Horní Perucka dílnu pro přesnou mechaniku“, ve které vyráběli astronomické a měřicí přístroje. Vzhledem k podnikatelským úspěchům došlo k rozšíření výroby a zkoupení nového objektu na rohu dnešní ulice Jana Masaryka a ulice Americké, ve kterém sídlila naše společnost až do roku 2018. Od roku 1891 přidali bratři Fričové k výrobě přístrojů v oboru jemné mechaniky, geodetických a polarizačních výrobu kontrolních přístrojů pro technickou praxi – teploměry, tlakoměry, bareoskopy a další.  Josef Frič po smrti bratra v roce 1897 přijal jeho jméno Jan a dál se věnoval jemné mechanice. Rozšířil výrobu o lékařské přístroje, průmyslové teploměry a letecké palubní přístroje a firmu se 40 dělníky úspěšně vedl až do své smrti v roce 1945. Za zmínku stojí i skutečnost, že Josef Jan Frič byl zakladatelem Ondřejovské hvězdárny, kterou v roce 1928 věnoval Československému státu. Firmu po smrti otce až do  znárodnění v roce 1948 vedl jeho syn Josef.

Po znárodnění v roce 1948 přešla výroba geodetických přístrojů do státního podniku MEOPTA Košíře, ostatní výroba byla včleněna do podniku  METRA BLANSKO.  Roku 1963 zbytek firmy přešel pod podnik Laboratorní přístroje. Po roce 1989 byly objekty vráceny rodině Fričů, avšak potomci slavných průmyslníků již nenavázali na slavnou podnikatelskou historii a jednotlivé části bývalé továrny přešli na soukromé subjekty

V roce 1992 zahájila výrobu nástrojárna pod značkou  Ing.Václav Doležal.  Tato se již orientovala výhradně na výrobu nářadí pro externí zákazníky. V tomto období byly nahrazovány staré konvenční stroje investicemi do moderních technologií jako  jsou elektroerozivní hloubička a drátová řezačka, stroje s numerickým odměřováním apod. Také bylo investováno do strojů pro měření kvality.

V  roce 2009  odchází Ing Doležal do „podnikatelského důchodu“  a do firmy vstupují noví vlastníci, z nichž někteří nejsou tak úplně noví, protože ve firmě pracují přes 30 let a pokračují ve výrobě nástrojů pod značkou Nástrojárna NADO s.r.o.  Výroba nástrojů je modernizována o nové stroje 2012 nákup CNC drátové řezačky FANUC, konstrukčního softwaru a CNC frézovacího centra MCV1000. 

Rok 2018 byl významným milníkem v historii společnsti, kdy došlo k přesunu provozu do nových prostor mimo centrum Prahy, protože zde již začínala být situace z hlediska dopravy a obslužnosti neúnosná. Po náročném stěhování a vyklizení 100 let požívaných výrobních prostor jsme zřídili novou provozovnu v klidné části na rozhraní  Libně a Proseku v místech bývalé usedlosti Kundratka. V nové provozovně, která více vyhovuje potřebám výroby nástrojů jsme zahájili v červenci 2018.

Nástrojárna NADO s.r.o.

Kundratka 2486/17b

180 00 Praha 8 - Libeň

IČ    283 210 57

DIČ 283 210 57

Tel: +420 728 891 035

Email:  obchod@nado.cz

Provozovna Lhotka 36 

591 01 Žďár nad Sázavou